pl

czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin najmu apartamentów, domków i pokoi gościnnych

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów, pokoi zamieszczonych w ofercie naszej firmy. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a visitkrynica.pl zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu lub pokoju gościnnego – bez wyżywienia i dojazdu.

Visitkrynica.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez www.visitkrynica.pl kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

  

§ 2. REZERWACJA

Rezerwacji apartamentu można dokonać na kilka sposobów: 
   - System rezerwacji on-line na stronie internetowej www.visitkrynica.pl 
   - Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 608 039 947

- Poprzez wysłanie zapytania na adres email: rezerwacje@visitkrynica.pl
- Poprzez popularne portale rezerwacyjne (booking.com, airbnb.pl, expedia.com, hotels.com i inne) na zasadach określonych przez dany portal.

Dokonując rezerwacji Klient zobowiązany jest podać następujące dane: 
- Data rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji
- Nazwę apartamentu, domku czy pokoju będącego przedmiotem rezerwacji
- Ilość osób
- Imię i nazwisko

- Adres
- Numer telefonu
- Adres e-mail

Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na podany adres e-mail „Potwierdzenie wstępnej rezerwacji” wybranego obiektu wraz z przedstawieniem całkowitych kosztów rezerwacji. Wstępna rezerwacja ważna jest przez okres 3 dni, który stanowi czas oczekiwania na opłacenie zaliczki do złożonej rezerwacji.

Po zaksięgowaniu wpłaty rezerwacja zmienia status na „Rezerwacja przyjęta” w związku z czym Klient otrzymuje na podany adres e-mail „Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji”.

Brak opłacenia zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.

Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych www.visitkrynica.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i płatności, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 § 3. RODZAJE REZERWACJI

W zależności od terminu dostępne są różne rodzaje rezerwacji:

„OFERTA PODSTAWOWA” – jest to oferta z możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji do 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, visitkrynica.pl zwraca całość wpłaconej przez Klienta przedpłaty przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie do 7 dni od daty odwołania rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji Klient zostaje obciążony kosztem odwołania rezerwacji w wysokości 100% wartości rezerwacji.

- „OFERTA BEZZWROTNA” – Jest to oferta bez możliwości bezpłatnego odwołania rezerwacji o niższej cenie niż "OFERTA PODSTAWOWA. Odwołanie rezerwacji przez Klienta w dowolnym terminie, skutkuje obciążeniem kosztami odwołania rezerwacji w wysokości 100% wartości rezerwacji.

W przypadku „oferty podstawowej” Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji w celu jej potwierdzenia , a w przypadku „oferty bezzwrotnej” 100% wartości rezerwacji.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

W celu potwierdzenia rezerwacji i opłacenia pobytu Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

Płatność przelewem na konto .


Dane do przelewu:
Dane firmy: 
Wynajem pokoi gościnnych i apartamentów

ANDRZEJ BIENIASZ

UL.LEŚNA 28

KRYNICA-ZDRÓJ

 

Nr konta: 06 1050 1849 1000 0090 6475 3511

Bank: ING Bank Śląski
SWIFT/BIC:
INGBPLPW
W tytule przelewu prosimy podać nazwę wynajętego obiektu, datę pobytu i Imię i nazwisko gościa jeśli jest inne niż nazwiska wpłacającego.

 

2. Płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych    Przelewy24.pl
Serwis Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności Klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl. W kolejnych krokach klient zostanie poproszony do wyboru swojego banku lub karty kredytowej a następnie przekierowany na stronę swojego banku w celu ukończenia płatności.
Szczegółowe informacje o płatnościach za pośrednictwem Przelewy24.pl znajdziesz w regulaminie pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin .
Zaksięgowanie wpłaty trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut.

 

§ 5. PRZYJAZD, ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE

Apartamenty, pokoje gościnne i domki wynajmowane są na doby.

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00.

Zameldowanie możliwe jest w godzinach 14.00 – 22.00 po wcześniejszym umówieniu konkretnej godziny zameldowania.

Klient każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu i odbioru kluczy do apartamentu , pokoju czy domku.

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem visitkrynica.pl .

Klient w trakcie zameldowania zobowiązany do uiszczenia ewentualnych należności w gotówce lub kartą płatniczą.

Wymeldowanie możliwe jest do godziny 10.00. Godzina wymeldowania ustalana jest indywidualnie z klientem telefonicznie.

Wymeldowanie z apartamentu po godzinie 10.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem visitkrynica.pl traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według cen obowiązujących w danym dniu (bez uwzględnienia cen promocyjnych).

Wcześniejsze zameldowanie, późniejsze wymeldowanie lub przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi visitkrynica.pl minimum na 1 dzień wcześniej. Prośby Klienta będą realizowane w zależności od dostępności apartamentów w danym terminie.

Wszelkie drobne przedmioty znalezione przez obsługę obiektu w apartamencie po wymeldowaniu Gościa będą przechowane przez 14 dni. Istnieje możliwość wysyłki rzeczy pozostawionych na koszt Klienta. Jeżeli po upływie 14 dni od daty wymeldowania nikt nie zgłosi się po pozostawione przedmioty zostaną one usunięte z obiektu. 

 

§ 6. ANULOWANIE, ZMIANA REZERWACJI

Anulowanie rezerwacji zależne jest od typu wybranej rezerwacji.

Zmiana rezerwacji możliwa jest jedynie za zgodą Visitkrynica.pl.

Visitkrynica.pl zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez Gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.

Ewentualne zmiany powinny być zgłaszane telefonicznie lub mailowo na adres rezerwacje@visitkrynica.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania zmian jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości dokonania zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od umowy, odwołanie rezerwacji realizowane jest zgodnie z zasadami opisanymi w § 3.

 

 § 7. APARTAMENT ZASTĘPCZY

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, visitkrynica.pl  zobowiązuje się do udostępnienia innego apartamentu lub pokoju o tym samym lub wyższym standardzie niż pierwotnie zarezerwowany. W przypadku braku wolnego apartamentu czy pokoju zastępczego visitkrynica.pl ma prawo anulować rezerwacje. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.

 

§ 8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowym lub podróżą służbową.

Palenie papierosów i wszelkich innych wyrobów tytoniowych jest zabronione w apartamentach, pokojach i innych pomieszczeniach zamkniętych obiektu. Klient niestosujący się do zakazu za każdym razem zobowiązuje się do zapłaty kary w wysokości 500,00 zł na poczet odświeżenia pomieszczeń, sprzętu, pranie zasłon, firan itp.
Palenie dozwolone jest jedynie w jednym przeznaczonym do tego miejscu na dziedzińcu obiektu, balkonach, tarasach i ogrodach. 

Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez towarzyskich w apartamencie i pokojach oraz na terenie całego obiektu jest niedozwolone

Ilość osób przebywających w apartamencie czy pokoju nie może być wyższa niż ta określona podczas rezerwacji pobytu.

W przypadku zauważenia braków w wyposażeniu lub uszkodzenia wyposażenia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego personelowi .

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie, pokoju oraz na terenie całego obiektu.

Klient zobowiązany jest każdorazowo zabezpieczyć apartament, dom lub pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz.

Visitkrynica.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione .

W przypadku zgubienia przez Klienta kluczy do apartamentu, pokoju, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości do 500zł za wymianę zamków oraz kluczy do budynku.

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bram wjazdowych Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości do 500zł za zakup nowego pilota, dorobienie kluczy..

Wynajęty lokal należy pozostawić w podobnym stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Do obowiązków gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

Visitkrynica.pl zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 300 złotych na czas pobytu w apartamencie. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu / pokoju. 

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego regulaminu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO LAT DWÓCH

W apartamencie czy pokoju można przebywać z dzieckiem do lat dwóch a jego pobyt w apartamencie traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie kiedy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

 

§ 10. ZWIERZĘTA

Zwierzęta są mile widziane w większości naszych obiektów. Klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania personelu obiektu o przyjeździe z psem lub kotem. Właściciel zwierzęcia powinien posiadać ze sobą książeczkę zdrowia lub paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz legowisko. Zwierzęta mogą spać jedynie we własnych legowiskach.

Pobyt zwierząt w naszym obiekcie jest obciążony jednorazowa opłata 50 zł.

Klient odpowiada finansowo za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta.

Psy na terenie obiektu muszą chodzić na smyczy. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Personel wskaże na miejscu najbliższe miejsca na spacery z psem.

 

§ 11. REKLAMACJE

Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. 

Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres firmy.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody. 

 

§ 12. DANE KONTAKTOWE

Wynajem pokoi gościnnych i apartamentów

Andrzej Bieniasz

Ul. Leśna 28

33-380 Krynica-Zdrój
NIP 7341265619, REGON
490615070

Tel. +48 608039947 – Beata Bieniasz
e-mail: rezerwacje@visitkrynica.pl

                                           www.visitkrynica.pl